بروشور و کاتالوگ

به طور کلی از بروشور و کاتالوگ در موارد اطلاع رسانی پیرامون یک محصول خاص ، معرفی خدمات یک شرکت و معرفی یک کمپانی استفاده می گردد .

این موسسه با دارا بودن دستگاه های دو ورقی و چهار و نیم ورقی Heidelberg چاپ تمامی موارد ذیل را برعهده می گیرد و همچنین با خدمات پس از چاپ جلوه ی بیشتری بر کارهای شما می نشاند .